"ДАТ Консулт БГ" ЕООД

"Геодезия и Проектиране"

        Инфо:

      ДАТ Консулт БГ  e геодезическа и проектанска фирма специализирана в дейности по геодезия свързани с обекти от ниското строителство.

Видове дейности на компанията....

- Практическа ГЕОДЕЗИЯ в сферата на строителството (трасиране, нивелация, тахиметрия, определяне площ, даване на ниво) .

 

- Проектиране на линнейни съоражения  и инфраструктурни елементи към тях.

 

- Проектиране по част геодезия .

- Делби, трасиране на имотни граници, ПУП и ПРЗ

 

Обработка и остойностяване на КС по проектна документация, анализи на цените.

 

 

 - Изчисляване обеми на пространствени фигури.